Czy 1% to darowizna?

- -

pyt.8Nie. Darowizna według definicji zawartej w Kodeksie cywilnym (art. 888) jest to „forma umowy, w której darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego, kosztem swego majątku”. Warte podkreślenia są sformułowania – dobrowolnie i kosztem swego majątku. O darowiźnie możemy mówić, gdy dzielimy się swoją własnością, przekazujemy pieniądze z własnej kieszeni.


Kwota 1% wyliczana jest z kwoty należnego podatku (czyli tego, który i tak musimy odprowadzić do urzędu skarbowego). Przekazując 1% na daną organizację dystrybuujemy publiczne środki na wskazany przez nas cel, czyli nie kosztem swojego majątku, lecz wspólnych pieniędzy. Nie dokonujemy samodzielnie wpłaty na konto organizacji. Pieniądze przekazuje Urząd Skarbowy.