Gdzie powinienem złożyć swój PIT?

- -

pyt.7Swój PIT należy złożyć do Urzędu Skarbowego, według miejsca zamieszkania (jeśli nie posiadamy miejsca zamieszkania na terytorium kraju, wtedy według ostatniego miejsca pobytu w kraju przed końcem roku podatkowego).

W przypadku, gdy zmieniliśmy miejsce zamieszkania w ciągu roku, wtedy deklarację podatkową musimy złożyć do urzędu zgodnego na ostatni dzień roku podatkowego.

Rozliczając się wspólnie z małżonkiem, kiedy współmałżonek ma inny adres zamieszkania, wystarczy wybrać jeden Urząd Skarbowy. Wybrany urząd należy wskazać w zeznaniu.