Kiedy muszę się rozliczyć?

- -

pyt.4Wszystko zależy jaki PIT składasz :) Zeznanie podatkowe złożyć należy do:
1 lutego 2017 r. :
- PIT 16A (podatek opłacany w formie karty podatkowej)
- PIT 19A (formularz przeznaczony dla duchownych)
- PIT 28 (firmy rozliczane ryczałtowo)

29 lutego 2017 r.:
- PIT 40 (składany przez płatnika w imieniu pracownika)
- PIT 40A (dotyczący składek ZUS za świadczeniobiorcę) 

2 maja 2017 r.:
- PIT 36 (za działalność gospodarczą)
- PIT 36L (za działalność gospodarczą rozliczaną liniowo)
- PIT 37 (za dochody uzyskane z tytułu umowy: o pracę, o dzieło, zlecenie; a także świadczeń socjalnych)
- PIT 38 (za dochody uzyskane z giełdy)
- PIT 39 (za dochodu uzyskane ze sprzedaży nieruchomości)

Pamiętaj – masz czas do godziny 23:59. Jeśli nie zdążysz będziesz musiał zapłacić karę za opóźnienie.