1% - ile to pieniędzy?

- -

pyt.11% to jedna setna część podatku dochodowego od osób fizycznych (sposób finansowego wsparcia), którą podatnik może przekazać wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego. Wartość 1% jest zatem zależna od wysokości podatku, który musimy odprowadzić.